Gratis tandtjek

På Silkeborg Dyrehospital er det altid muligt at booke tid til et gratis tandtjek af dit kæledyr. Både hunde, katte, kaniner og marsvin har brug for at få tjekket deres tænder jævnligt.

Vi udfører altid dette tandtjek som en del af en grundig, klinisk undersøgelse af dyrene, som f.eks. ved det årlige sundhedseftersyn med vaccination.

Men der kan være mange andre grunde til at booke et tandtjek. F.eks. pludselige opståede symptomer fra munden: Unormal lugt, savlen, blødning, besvær med at tygge eller spise generelt, nedstemthed, uvilje mod berøring af mund eller læber, opståede hævelser på under- eller overkæben. Eller i forbindelse med uheld eller ulykker hvor der er mistanke om at der er beskadigede tænder.

Henviste patienter tilbydes også altid et tandtjek inden behandling iværksættes, hvis ikke den korrekte diagnose allerede er stillet af den henvisende dyrlæge.

Alle vore dyrlæger udfører tandtjek, men så vidt muligt udføres det af Alfred Mølgård, der er den dyrlæge hos os der har den bredeste erfaring og efteruddannelse inden for området tand-og mundhulelidelser.

Ved et tandtjek stilles der en foreløbig klinisk diagnose, der dog ofte først kan stilles endeligt når dyret bliver bedøvet og undersøgt nærmere, bl.a. ved hjælp af røntgenundersøgelse.

Så vidt det er muligt gives der et prisoverslag på behandling ved selve tandtjekket, men ofte er det nødvenligt at kunne komme i dialog med dyrets ejer under selve behandlingen, så der kan informeres om endelig diagnose og behandling, og gives en mere nøjagtig pris på behandlingen.

Har man tegnet en sygeforsikring på sit dyr, vil den oftest dække behandling af f.eks. beskadigede tænder eller svulster, hvorimod behandling af sygdomme (tandsten og paradentose) som følge af dårlig mundhygiejne aldrig er dækket.

Vi mennesker ved fra os selv, at smerter og ubehag fra sygdomme i tænder og mund, i høj grad kan forringe livskvaliteten, har vi pligt til, så vidt det er muligt, at sørge for at vore kæledyr ikke har forringet livskvalitet pga. lidelser i tænder og mundhule. Lidelser, der i næsten alle tilfælde kan behandles succesfuldt.

Et gratis tandtjek kan være starten til en bedre livskvalitet hos dit kæledyr.

Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®