Rodbehandling hos hunde og katte


Ved du, hvordan en rodfyldning foregår?

Ved en rodbehandling af en tand forstås almindeligvis et indgreb, hvor man ”gør noget ved/behandler” tandens nerve, som løber inde midt i tanden.

Årsagen til at lave et sådant indgreb kan være flere forskellige:

  • Tanden er beskadiget/fraktureret med åbning ind til tandens nerve. Nerven kan efterfølgende enten være død (der kan ses en sort prik midt tanden) eller levende (der kan ses en rød prik midt i anden).

  • Nervedød i en intakt tand, en såkaldt ”blå tand”. Det kan ske ved et kraftigt slag mod tanden, der forårsager en blødning i den indelukkede nerve, med efterfølgende nerve død (nekrose) af denne. Den blå farve stammer fra farven af blodet, eller den døde inde i nervekanalen, der trænger ud gennem tandknoglen (dentinen), og misfarver denne blåligt, der så kan ses gennem tandens ellers hvide emalje.

  • Fejlstilling af en eller flere tænder (ofte hjørnetænderne i undermunden), hvor behandlingen består i en forkortning af tanden/tænderne, med efterfølgende behandling af den blottede, levende nerve, en såkaldt vital overkapning.


Man skelner mellem 2 typer af rodbehandlinger

Total rodfyldning:
Her fjernes alt nervevævet (kan enten være dødt, eller stadig levende) fra tandens indre. Derefter renses og desinficeres nervekanalen, og der laves en rodfyldning, som består i at den nu tomme og rene nervekanal fyldes med en speciel cement der hærder og permanent aflukker den åbne rodkanal. Som afslutning lukkes den åbne nervekanal med en plastfyldning.

Vital overkapning:
Her tilstræbes det at bevare en intakt nerve, der så vil sørge for at den unge tand videreudvikler sig, for til sidst at opnå fuld styrke. Det gøres ved at fjerne den del af tandens nerve der ligger tættest på bruddet, og efterfølgende påføre kemikalier der får nerven til at hele, og til sidst lukkes bruddet med en plastfyldning. Denne behandling udføres oftest ved unge hunde under ca. 1½ år, og kun hvis nerven stadig er levende, hvilket den jo vil være når der lige er fjernet et lille stykke af tanden.

Fælles for begge typer rodbehandling:
Fælles for begge typer af rodbehandling vil være, at de udføres under fuld narkose, og efterfølgende indkaldes dyret til røntgenkontrol af de behandlede tænder i op til et år efter behandlingen, for at sikre at kroppen har accepteret indgrebet. Et dyr kan jo ikke udtrykke smerte, som kunne være et resultat af en mislykket rodbehandling.Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®