Vital Pulpa Terapi og Rodbehandling hos hunde og katte


Ved en vital pulpa terapi og rodbehandling af en tand forstås almindeligvis et indgreb, hvor man ”gør noget ved/behandler” tandens nerve, som løber inde midt i tanden.

Årsagen til at lave et sådant indgreb kan være flere forskellige:

  • Tanden er beskadiget/fraktureret med åbning ind til tandens nerve. Nerven kan efterfølgende enten være død (der kan ses en sort prik midt tanden) eller levende (der kan ses en rød prik midt i anden).

  • Nervedød i en intakt tand, en såkaldt ”blå tand”. Det kan ske ved et kraftigt slag mod tanden, der forårsager en blødning i den indelukkede nerve, med efterfølgende nerve død (nekrose) af denne. Den blå farve stammer fra farven af blodet, eller den døde inde i nervekanalen, der trænger ud gennem tandknoglen (dentinen), og misfarver denne blåligt, der så kan ses gennem tandens ellers hvide emalje.

  • Fejlstilling af en eller flere tænder (ofte hjørnetænderne i undermunden), hvor behandlingen består i en forkortning af tanden/tænderne, med efterfølgende behandling af den blottede, levende nerve, en såkaldt vital overkapning.


Forskellen på de 2 behandlingstyper

Ved større tandskader eller fejlbid er der heldigvis alternativer til at operere tænderne ud.

Rodbehandling:
Her fjernes alt nervevævet (kan enten være dødt, eller stadig levende) fra tandens indre. Derefter renses nervekanalen, og der laves en rodfyldning, som består i at den nu tomme og rene nervekanal fyldes med en speciel cement der hærder og permanent aflukker den åbne rodkanal. Som afslutning lukkes den åbne nervekanal med en plastfyldning.

Vital pulpa terapi (VPT)/Vital overkaping:
Her tilstræbes det at bevare en intakt nerve, der så vil sørge for at tanden lever videre. Det gøres ved at fjerne den del af tandens nerve der ligger tættest på eksempel en fraktur og efterfølgende lukke tanden med fyldningsmaterialer. Samme teknik kan bruges ved fejlstillede tænder, hvor der er brug for at forkorte tanden for at undgå gener.

Fælles for begge typer rodbehandling:
Fælles for begge typer af behandlinger er at de udføres under fuld narkose. For at kontrollere at behandlingen er vellykket indkaldes der til røntgenkontrol af de behandlede tænder efter 6 måneder og igen efter 3 år. Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®