Bedøvelse og operation


Bedøvelse og operation af kaniner og gnavere

Op til en bedøvelse er det vigtigt, at kaniner og gnavere ikke fastes, da tarmfunktionen skal bibeholdes. Vi anbefaler altid at medbringe det foder, som den normalt får tilbudt, så den både før og efter bedøvelsen har mulighed for at spise her på hospitalet. Hvis dyret har en ven, som den bor med derhjemme, anbefaler vi, at denne medbringes, da det giver ekstra tryghed. 

For at undgå komplikationer i mavetarmsystemet efter en bedøvelse, sørger vi altid for at give væskebehandling samt tarmperistaltikfremmende/kvalmestillende medicin inden proceduren/operationen begyndes. Desuden vil der blive givet forskellige slags smertestillende medicin, hvis der bliver foretaget kirurgi. I den forbindelse anvender vi standarder fra “Frikanin”. 

Under bedøvelsen er sygeplejersken meget opmærksom på kropstemperaturen, da dyrene har et meget stort overfladeareal i forhold til kropsvægten og derfor hurtigt taber varme. Dyrene ligger af den grund på varmepuder og har tæpper over sig med varm luft i. Under hele bedøvelsen bliver der givet ekstra ilt til dyret enten gennem næsen eller en iltslange i svælget. Desuden bliver dyrene overvåget med puls, respiration, blodtryk og iltmætning, samt der vurderes, om den løbende får brug for ekstra smertestillende. 

Under opvågningen monitoreres dyret ligeledes nøje. Når den er vågen igen, vil den få adgang til foder og vand, så den kan begynde og spise igen. Hvis den har sin ven med hjemmefra, kommer den også ind til denne igen, så den kan føle sig tryg. Dyret vil i løbet af eftermiddagen få støttefodring med Critical Care, og først når dyret er frisk igen, kan den komme hjem. Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®