Har din hund tandstillingsfejl?


Tandstillingsfejl hos hunde er hyppigt forekommende

Malocclusioner

Der findes en lang række forskellige tandstillingsfejl hos hunde. Fælles for dem alle er, at hvis de generer hundens bidfunktion, skal de behandles. 

Det er af stor vigtighed for behandlingen af en tandstillingsfejl, at den opdages så tidligt som muligt. Ofte ses der allerede ved det første sundhedstjek hos den 8-12 uger gamle hvalp, at der er et problem.

Formålet med behandlingen

Helt generelt kan det siges om behandlingen af diverse former for malocclusioner, at formålet med behandlingen altid vil være at skabe så normale og ukomplicerede forhold som muligt for de pågældende hunde, selvom de ikke fra starten er blevet udstyret med det perfekte bid.

Den danske lovgivning forbyder os dyrlæger at foretage indgreb af kosmetiske grunde, såsom at opnå præmier eller bedre placeringer ved en udstilling alene pga. et perfekt tandsæt, som ellers ubehandlet ville være helt ukompliceret for den pågældende hund at leve med.

Desuden er det vigtigt altid at se på etikken når vi vælger at behandle et forkert bid hos en hund. Er det f.eks. rimeligt for dyret at foretage indgrebet hvis det medfører betydelige gener eller restriktioner i en kortere eller længere periode? Hvert enkelt tilfælde må i samråd med dyrets ejer vurderes nøje, og ud fra de givne omstændigheder bør en passende/rimelig behandling iværksættes.

Her beskrives de hyppigst forekommende fejlstillinger hos hunde:Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®